Studier

I 2014 publiserte det tyske selskapet Gelita studieresultater på oralt inntak av kollagenpeptidene med varemerket Verisol®. Resultatene var oppsiktvekkende gode.

Studien ble utført som en dobbelt-blindet test*. Studien var randomisert og placebo-kontrollert med 114 testpersoner (kvinner) i alderen 45-65 år. «Pasientene» fikk 2,5 g Verisol® eller placebo én gang daglig i 8 uker. 57 kvinner i hver gruppe.

Huden ble objektivt målt på alle før de startet behandlingen, samt etter 4 og 8 uker. Deres hud ble også målt 4 uker etter siste inntak (4 ukers regresjonsfase) for å se hvorvidt resultatene holdt seg. 

Reduksjon i rynkedybde på hele 20,1 %

Etter 4 ukers behandling viste gruppen som hadde fått Verisol® en statistisk signifikant reduksjon på rynkedybde rundt øyne på mer enn 7,2% i gjennomsnitt, og etter 8 uker ble det målt en reduksjon på hele 20, 1% i gjennomsnitt. (Maksimal reduksjon hos pasient ble målt til 49,9%). Dette er statistisk signifikante og meget gode resultater.

skin-pharmacol-physiol_seite_2

Fire uker etter siste inntak (4-ukers regresjonfase), ble det i behandlingsgruppen fortsatt målt en statistisk signifikant reduksjon i rynkedybde rundt øynene på 11,5%.

I en undergruppe ble det foretatt biopsi både før og etter behandling. Resultatene viste meget gode resultater på hudens kvalitet, elastisitet og utseende.

 

Studier:

Verisol® kollagen som brukes i The Solution™ fra Oslo Skin Lab® har påvist dokumentert effekt på reduksjon av rynker gjennom en dobbeltblindet studie med 114 deltakere. Resultatene var signifikante. Dobbelt-blindet test er når hverken testpersonen eller den som utfører studiet vet hvem som får virkestoffet og hvem som for placebo (pille uten virkestoffer).

Oral intake of specific bioactive collagen peptides reduces skin wrinkles and increases dermal matrix synthesis. Proksch E, Schunck M, Zague V, Segger D, Degwert J, Oesser S. Skin Pharmacol Physiol. 2014;27(3):113-9.

Oral supplementation of specific collagen peptides has beneficial effects on human skin physiology: a double-blind, placebo-controlled study. Proksch E, Segger D, Degwert J, Schunck M, Zague V, Oesser S. Skin Pharmacol Physiol. 2014;27(1):47-55.

Dietary Supplementation with Specific Collagen Peptides Has a Body Mass Index-Dependent Beneficial Effect on Cellulite Morphology. Schunck M, Zague V, Oesser S, Proksch E. J. Med Food 2015 18(12):1340-8

Oslo Skin Lab® tar forbehold om at tekstene i artikler på eksterne sider kan inneholde eventuelle påstander og virkninger om produkt og/eller ingredienser som ikke inngår i vår egen markedsføring.

Lær mer om produktet – artikler om The Solution Anti-wrinkle collagen finner du her.