Kjopsbetingelser_icon_1140x600.jpg

Bærekraft og åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022, og satte nye krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. Den omfatter alle større norske selskaper, og innebærer en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger knyttet til risiko for menneskerettighetsbrudd i leverandørkjeden og rapportere på risikoforhold og hvordan disse håndteres.
Loven skal også sikre allmenhetens tilgang til informasjon som gjelder disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer dem. Loven innfører en plikt til å besvare henvendelser fra organisasjoner, forbrukere og andre om spesifikke risikoforhold. Det betyr at du kan sende oss spørsmål rundt disse temaene, og få et svar innen rimelig tid og senest innen 3 uker, 2 måneder hvis ytterligere informasjon må hentes inn.

Oslo Skin Lab v/NutraQ AS følger Orkla sin policy for menneske- og arbeidstakerrettigheter. Du finner mer informasjon om hvordan Orkla jobber med dette på konsernets hjemmeside . Mer informasjon om NutraQ sitt arbeid med åpenhetsloven finner du under redegjørelsen for NutraQ og NutraQ Norway AS.

Henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan sendes til: media@osloskinlab.com