Bærekraft

 

Bærekraft

Vårt mål er å oppnå lønnsom vekst på en mer bærekraftig måte ved å utvikle produkter som er fordelaktige for mennesker samtidig som vi minimerer negative påvirkninger på klima, miljø og samfunn. Vi jobber kontinuerlig med å finne løsninger som gjør oss bedre.

Som et internasjonalt selskap er vi forpliktet til å ta sosialt ansvar og bidra til mer bærekraftig utvikling på alle nivåer. Dette krever at vi tenker innovativt, endrer måten vi gjør ting på og tilpasser oss nye arbeidsmetoder og partnerskap.

Emballasje

I 2020 bstartet vi prosessen med å endre emballasjen vår til mer miljøvennlige materialer.

Vi ønsker å hjelpe våre kunder med å sortere avfallet sitt enklere:

Vi har byttet til resirkulerbare poser (monomateriale) for The Glow og The Beauty Pearls. Tidligere var kapslene i tradisjonelle blisterpakker som måtte sorteres som restavfall på grunn av kombinasjonen av plast og aluminium i samme emballasje.

Vi har lansert en mer miljøvennlig refill-løsning for The Solution. Dette tilbys til alle kunder med deres andre pakke:

  • 56 daglige doser (vs. 28 i standardforsendelsen)
  • Resirkulerbar pose
  • Ny forsendelse hver åttende uke
  • Samme produkt – litt billigere, med mer miljøvennlig emballasje og sjeldnere leveringer til kundene.

Vi merker alle produkter med de nødvendige miljømerkene for å gjøre det lettere for kundene våre å sortere emballasjen riktig.

Vi bruker kun FSC-sertifisert papp i våre produktesker. FSC-merket betyr at alt materiale kommer fra skoger evaluert av en uavhengig tredjepart, som bekrefter at de forvaltes i henhold til FSCs strenge sosiale og miljømessige standarder.

Les mer her: FSC Labels

Leverandører og råvarer

Siden vi henter materialer fra ulike deler av verden, vil vi sikre at alle våre leverandører, uavhengig av land, følger våre etiske retningslinjer (Code of Conduct). All produksjon må overholde internasjonalt anerkjente krav knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon.

Veldedighet

Vi er en del av en større gruppe som tror på å gi tilbake. Vi er en stolt støttespiller av den ideelle organisasjonen Zulufadder, som fokuserer på utdanning og bærekraftige prosjekter for barn og ungdom i Sør-Afrika. Organisasjonen ble grunnlagt av den norske skuespilleren Mari Maurstad i 2005, og NutraQ har vært hovedsponsor siden 2010. Zulufadder har blitt en del av vår bedriftskultur gjennom ansattes engasjerte innsamlingsaksjoner, faglig støtte og andre aktiviteter.

I tillegg har alle ansatte fire timer tilgjengelig for frivillig arbeid hvert år.