Bærekraft

Bærekraft er kjernen i enhver beslutning vi tar, fra formulering til emballasje og alt imellom.

Vårt mål er å skape lønnsom vekst på en bærekraftig måte ved å utvikle produkter som er bra for mennesker uten å ha en negativ innvirkning på miljøet. Vår prioritet vil alltid måtte være krav som vi er forpliktet til å følge, men vi jobber kontinuerlig med innovasjon for å finne nye løsninger som kan bidra til bruk av resirkulerbare materialer i alle ledd.

Vi er et internasjonalt selskap og er forpliktet til vårt samfunnsansvar og har startet vår reise mot grønn vekst. Målet vårt er å gjøre mer med mindre. Dette krever at vi tenker nytt og endrer måter å gjøre ting på, samt tilpasser nye arbeidsmetoder og nye partnerskap.

Hva gjør vi?

Bærekraftig emballasje

I 2020 startet vi prosessen med å endre emballasjen til mer bærekraftige materialer. Vi jobber kontinuerlig mot vårt mål om å gjøre alle elementer i emballasjen vår fullstendig bærekraftig.

Siden vi kjøper materialer fra forskjellige deler av verden, ønsker vi å sørge for at alle våre leverandører, uavhengig av land, overholder våre krav. All produksjon skal utføres i samsvar med internasjonalt anerkjente krav knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon.

Miljøfyrtårn

Vi er sertifisert som et miljøfyrtårn, det mest brukte miljøledelsessystemet i Norge. Som et miljøfyrtårn jobber vi for å tilfredsstille krav og iverksette miljøtiltak for å skape mer miljøvennlig drift og tryggere arbeidsmiljøer.

Les mer om Miljøfyrtårn her https://eco-lighthouse.org/

FSC-merket papp

Vi bryr oss om verdens skoger. Derfor bruker vi kun FSC-merket papp i produkteskene våre. FSC-merket betyr at alt materialet som brukes i produkter som bærer denne merkingen, kommer fra skog som er vurdert av en uavhengig tredjepart. Denne tredjeparten bekrefter at de administreres i henhold til FSCs strenge sosiale og miljømessige standarder.

Les mer her https://fsc.org/en/fsc-labels